• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

RUH SAĞLIĞI YASA TEKLİFİ

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin Ruh Sağlığı Yasa Teklifi İle İlgili Kamuoyu ve Basın AçıklamasıBasına ve Kamuoyuna
 
Ülkemizde ruh sağlığı yasasının eksikliği ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiği yönünde ortak bir görüşün etrafında birleşen, mesleğimiz adına Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin de içinde bulunduğu ruh sağlığı çalışanları, bu alanda çalışan meslek dernekleri ile hak savunucusu dernekler ve hasta temsilcileri tarafından hazırlanmış olan Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Yasa tasarısı hazırlanması, Aralık 2016’da 26. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili ve psikolojik danışman Sayın Deniz Depboylu’nun TBMM’de ev sahipliğinde Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği gibi meslek dernekleri ile hak savunucusu sivil toplum kuruluşu olarak Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği ve hasta temsilcilerinin bir araya gelmesiyle tekrar gündeme gelmiştir.


Türkiye Psikiyatri Derneğinin 2015 yılında son şeklini verdiği yasa taslağı üzerinden yukarıda adı geçen dernek temsilcileri 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan bir buçuk yıllık bir süre boyunca, TBMM’de ortak ve düzenli çalışma toplantıları ile taslakta yazılı her bir maddeyi tekrardan ele alarak, yeniden yazarak ve asgari müştereklerde uzlaşarak bir metin hazırlamış, bu metin Aralık 2018’de tüm derneklerce üyelerinin değerlendirmelerine açılmış, gelen eleştiri ve katkılar ile Şubat 2018’de son hali verilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan Ruh Sağlığı Kanun Teklifi, MHP Aydın Milletvekili Sayın Deniz Depboylu tarafından 02.03.2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.


Ülkemizde temel hak ve özgürlükleri gözeten, insan merkezli, çalışan ve hizmet alan haklarını koruyan, ruh sağlığı alanındaki sınır ihlalleri ve meslek dışı grupların sağlığı hiçe sayan müdahalelerini engelleyecek ve tedavi hizmetlerinden koruyucu önleyici ruh sağlığı uygulamalarını düzenleyecek çağdaş bir yasanın olması, başta derneğimiz olmak üzere herkesin dileğidir. Bu öncelikleri benimseyen bir yaklaşımla hazırlanan yasa tasarısı aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda  ruh sağlığı hizmetlerini düzenlemeyi hedeflemektedir.

•    Bireylerin ruhsal yönden sağlıklı gelişimini sağlamak,

•    Ruh sağlığı sorunu olan bireyleri belirlemek,

•    Ruh sağlığı hizmet standartlarını tanımlamak,

•    Ruh sağlığı hizmet ve desteklerini mümkün olan en kapsamlı ölçüde ve kişinin gönüllülüğüne dayalı temelde sunmak,

•    Bireylerin kendi iyileşme süreçlerine dahil olmalarını sağlamak,

•    Sunulan önleyici, destekleyici ve iyileştirici hizmetleri mümkün olan en az kısıtlayıcı ve en uygun yöntemlerle sunmak,

•    Ruh sağlığı sorunu olan bireyler için sosyal bağlar kurmak, ekonomik kendine yeterlik sağlayacak hizmetler ağı düzenlemek,

•    Ruh sağlığında bakım ve yataklı tedavi hizmeti veren tüm kurumların etkin, sistematik ve düzenli aralıklarla devam eden denetimini yapmak.

Ülkemizdeki diğer yasa hazırlıklarından farklı olarak ilk defa yasaya muhatap olacak alandaki tüm grupların dernekleri ve temsilcilerinin mevcut birikimlerini ortaya koyarak, ortak çaba, konsensüs ve meslektaş bir milletvekilinin desteği ile TBMM çatısı altında yazılmış olması, bu yasa teklifini diğer yasa hazırlıklarından ayırmaktadır. Meslek örgütümüz yasa tasarısının hazırlık sürecinde belirttiği ve şerh koyduğu eksikliklerinin de giderilerek, ülkemize bir Ruh Sağlığı Yasası kazandırılmasından memnun olacak, bundan sonra da çalışmaların takipçisi olacaktır.

Ruh sağlığı yasasının diğer birçok değişkenin de düzenlenmesi ile birlikte, bireylerin ve toplumun ruh sağlığını koruyucu, geliştirici ve nedenleri önleyici ve ortadan kaldıracak hizmetleri düzenleyerek önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inanmaktayız. 22.01.2019

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi 
Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
323 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın