• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

Okul Sosyal Hizmet Uzmanı Mesleki Çerçeve Çalıştay Raporu

Derneğimiz Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu tarafından hazırlanan "Okul Sosyal Hizmet Uzmanı Mesleki Çerçeve Raporu" yayınlandı...


ÖNSÖZ

Dünya’da yüzyılı aşkın bir süredir uygulanmakta olmasına karşın, ülkemizde henüz eğitim sisteminde yer almayan ancak dönem dönem gerek kamuoyunda gerekse ilgili kamu kurumları ve mesleki ortamlarda gündeme gelen “Okul Sosyal Hizmeti” modeli gittikçe artan şekilde çeşitli açılardan tartışılmaktadır. Okul sosyal hizmeti uygulamasına yönelik girişimlerin arttığı bir süreçte, SHUDER tarafından bu sürece katkı vererek uygulamanın hayata geçişini hızlandırmak amacıyla 2 yılı aşkın bir süre önce “Okul Sosyal HizmetiKomisyonu” kurulmuştur.

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonumuz, yönetim kurulu üyelerimiz yanında alanla ilgili akademisyenlerimiz ve meslektaşlarımızdan oluşmakta olup konuyla ilgili çok boyutlu bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında düzenli olarak toplantılar yapılmış ve çalışmalar sistemli ve planlı bir şekilde yürütülmüştür. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi konuyla ilgili kurumlarla, karar alıcılarla ve onları etkileyebilecek kişi ve kurumlarla görüşme ve toplantılar yapılmış, Okul Sosyal Hizmeti özelsayılı SHUDER dergisi yayınlanmış, kitap çalışması için süreç başlatılmış, kongre planlaması yapılmış, konu sürekli gündemde tutulmuştur.

Komisyonumuz, bu ve benzeri çalışmalar yanında, sosyal hizmetin özel bir alanı olarak “Okul Sosyal Hizmetinin” bugüne kadar eğitim sisteminde yer almamış olmasının yarattığı boşluğun bilincinde olarak doğru bir noktadan sistemde yer almanın, sağlam bir kurumsallaşmanın alt yapısını oluşturmanın çabası içerisinde olmuştur.

Bu noktadan hareketle; öncelikli olarak “Okul Sosyal Hizmeti” alanında görev alacak sosyal hizmet uzmanlarının ülkemiz koşullarında bilgi, beceri ve yetkinliklerinin buna bağlı olarak yeterliliklerinin tartışılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle komisyon çalışmaları kapsamında alana yönelik öncü bir çalışma olarak, komisyon üyemiz merhum Psikolog Dr. Ural NADİR’in de önerisiyle okul sosyal hizmet uzmanı mesleki çerçevesinin belirlenmesi için alanda çalışan meslektaşlarımız ve ilgili akademisyenlerimizin katılımıylaçalıştaylar yapılarak bir rapor oluşturulması ve alana kazandırılması kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede başkanlığını komisyon başkanımız Prof. Dr. Nurdan DUMAN’ın,moderatörlüğünü ise komisyon üyemiz SHU S. Sedat TÜRKERİ’nin yürüttüğü “Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştay”larının 1.si 5-6 Mart 2016 tarihlerinde Ankara’da alanda çalışan meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda uygulanan analitik yöntem gereği, sınırlı sayıda katılımcı ile yapılan bu çalışmada, katılımcıların ortaya koymuş oldukları mesleki alan deneyimleri çok büyük önem taşımakta olup çalıştayda “okul sosyalhizmeti” alanına yakın alanlarda çalışmış ya da çalışan meslektaşlarımızın değerli katkı ve katılımıyla evrensel gelişmeler perspektifinde “okul sosyal hizmet uzmanının mesleki çerçevesi taslağı” oluşturulmuştur.

Çalıştay sonrasında bu taslağa ilişkin komisyonumuzca Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Taslak Raporu oluşturulmuş ve bu taslak raporun ele alındığı “Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştay”larının 2.si 11 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz, Komisyon üyelerimiz, Sosyal Hizmet Okulları Derneği Üyeleri ve alanla ilgili akademisyenlerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda taslak ele alınmış ve taslak üzerinde daha detaylı bir çalışma için 4 adet devam toplantısı yapılarak rapora son hali verilmiştir.


Okul Sosyal Hizmet Uzmanı Mesleki Çerçeve Raporunun dernek ve komisyon olarak bundan sonraki süreçte yapacağımız bir dizi çalışmaya ve aynı zamanda “Okul Sosyal Hizmet”i alanında görev alacak meslektaşlarımız ile sosyal hizmet öğrencilerine eşsiz bir katkı sunacağını ümit ediyoruz. Bu amaçla raporumuzu konuyla ilgili anlamlı bir gün olan mart ayının ilk haftasına denk gelen Okul Sosyal Hizmeti haftasında yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Raporumuzu, bu raporun ortaya çıkma sürecinde yapılan çalıştayların fikir babası olan ve çalışmalara büyük katkı veren yakın zamanda kaybettiğimiz okul sosyal hizmeti komisyonu üyesi çok kıymetli dostumuz ve çalışma arkadaşımız Psikolog Dr. Ural NADİR’in aziz hatırasına atfediyoruz. Sevgili Ural’ın çalışmalarımızda esirgemediği dost sıcaklığı ve değerli katkıları bizimle olmaya devam edecek ve onun bu katkılarıyla başlayan ve gelişen okul sosyal hizmeti çalışmalarını o varmış gibi sürdürüp büyüteceğiz. Umarız birlikte ürettiğimiz
bu çalışmaların da katkısıyla, hepimiz gibi Ural’ın da büyük umutla beklediği okul sosyal hizmeti uygulamaları ülkemiz eğitim sisteminde kısa zamanda hayata geçecek ve çocuklarımız ile aileleri ve okullarımızın/eğitim sisteminin yararına sunulacaktır.

Raporun hazırlanması sürecinde emeği geçen, Çalıştay moderatörlüğünü yapan değerli meslektaşımız SHU S. Sedat TÜRKERİ ve Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nurdan DUMAN başta olmak üzere, çalıştaylara katılan yönetim kurulu üyelerimize, sosyal hizmet okulları derneğine, okul sosyal hizmeti komisyonu üyeleri ile çok değerli katılımcı meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyor, raporun okul sosyal hizmeti
çalışmalarına katkı vermesini temenni ediyorum.

Bülent KARAKUŞ

SHUDER Genel Başkanı

1 Mart 2017


Çalıştay Raporunun içeriğine, Web sitemiz içerisindeki Yayınlar menüsünden erişebilirsiniz...

Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
3304 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın