• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

Uluslararası Etkinlikler

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

ULUSLARARASI KONGRELER/KONFERANSLAR

 

YIL

 

KONGRE/KONFERANS

 

2011

III. ENSACT Konferansı

Avrupa’da sosyal eylem: katılımcı politikalar ve uygulamalar

İstanbul, 16-19 Nisan 2011

 

http://www.ensactistanbul.org/

 

 

 

ENSACT SÜRECİ-SHUDER

14–16 Mayıs 2010 tarihinde Malta’da düzenlenen ve Avrupa’dan 32 ülkenin katıldığı IFSW (Uluslar arası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu -Avrupa ) delege toplantısına Türkiye Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Delegasyonu olarak katılım sağlanarak, iki yılda bir düzenlenen ENSACT Avrupa Sosyal Hizmetler Kongresinin Türkiye’de düzenlenmesi teklifi IFSW Avrupa yönetimi ve ENSACT ağını oluşturan diğer 4 örgüte iletilmiştir. IFSW Avrupa yönetimi oy birliği ile teklifi kabul etmiş ancak ENSACT ağını oluşturan diğer 4 örgütün de bu teklifi değerlendireceği ve kararın Belçika’da verileceği belirtilmiştir.

3.ENSACT Avrupa Konferansı için ENSACT Başkanı Sayın Arnold REVERDA, IFSW Avrupa Başkanı Sayın Nicolai PAULSEN ve Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği Genel Sekreteri Peter Hendriks ile 10–12 Şubat 2011 tarihinde İstanbul’da bir araya gelinerek Kongreyi nasıl, nerede ve hangi koşullarda gerçekleştireceğimiz kendilerine anlatılmıştır.

08–10 Nisan 2011 tarihinde Belçika/Brüksel’de düzenlenen ve 26 ülkenin katıldığı IFSW (Uluslar arası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu -Avrupa ) delege toplantısına Türkiye Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Delegasyonu olarak atılım sağlanarak, bu toplantıda da iki yılda bir düzenlenen ENSACT Avrupa Sosyal Hizmetler Kongresinin Türkiye’de düzenlenmesi teklifi IFSW Avrupa yönetimi ve ENSACT ağını oluşturan diğer 4 örgüt ile bir araya gelinerek karşılıklı olarak tartışılmış; ENSACT, IFSW Avrupa ve diğer 4 örgütle Türkiye Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği arasında 3. ENSACT Avrupa Konferansının 2013 yılında ülkemizde İstanbul’da yapılmasına ilişkin protokol imzalanmış ve birçok yabancı temsilcinin de katılımıyla, III. ENSACT Konferansı “Avrupa’da sosyal eylem: katılımcı politikalar ve uygulamalar” ana temasıyla 16-19 Nisan 2011 tarihlerinde Derneğimizce ülkemizde İstanbul’da başarıyla gerçekleştirilmiştir.    

 

ENSACT HAKKINDA

ENSACT altı Avrupalı Birlikten oluşur:

•          Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği (EASSW)

•          Avrupa Sosyal Eğitimci Eğitimi (FESET)

•          Uluslararası Eğitici Toplulukları Federasyonu (FICE)

•          Sosyal Eğitimciler Uluslar arası Birliği (AIEJI)

•          Sosyal Refah Hakkında Uluslar arası Konsey Avrupa Bölgesi (ICSW)

•          Uluslar arası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu-Avrupa Bölgesi (IFSW)

ENSACT profesyonel kalite demektir. Sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, öğretim görevlileri, eğiticiler ve yenilikçi sosyal hizmet sağlayıcılarının uygulamalarını, kavramlar ve kuramlarını geliştirmesini teşvik eder.

ENSACT Avrupa'da sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, öğretim görevlileri, eğiticiler ve yenilikçi sosyal hizmet sağlayıcıların: Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu nezdindeki sesidir. Sosyal politikaların kalitesi ve sosyal hizmetlerin sağlanması için, sosyal hizmet uzmanlarının, kendi ülkelerinde olduğu kadar, aynı zamanda Brüksel ve Strazburg’da da güçlü bir sesinin olması gereklidir.

ENSACT Bologna süreci üzerinde çalışma ve vasıfların karşılıklı tanınması için AB süreçleri de dahil olmak üzere Avrupa genelinde sosyal hizmetler ve politikaların kalitesini, mesleki yeterlilik ve tutarlılığı ve etkinliğini teşvik etmektedir.

ENSACT meslek örgütleri, sosyal hizmet ve sosyal eğitim fakültelerinin ve ulusal sosyal refah konseylerinin Avrupa ağıdır.

ENSACT her bir ortağının faaliyetlerini optimize etmeyi ve ayrı ayrı ve ortaklaşa hedeflerine ulaşmalarını amaçlayarak, ortak çabaları sinerjik bir şekilde bütünleştirir. Gücünü Avrupa çapında sosyal mesleki eğitim ve sosyal mesleki uygulamanın içinde yatan geleneklerin zenginliğinden alıyor.

ENSACT ulusal ve Avrupa düzeyinde hizmet kullanıcı örgütleri ile daha etkin iletişim geliştirmeyi planlamaktadır. ENSACT hizmet kullanıcılarının çıkarlarını politika ve tavsiyeleri ile bütünleştirecektir.