• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

SHUDER Ankara - Örgütlenme Pratiğinin Geliştirilmesi Projesi


SHUDER ANKARA ŞUBESİ “Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin Örgütlenme Pratiğinin Geliştirilmesi Projesi”

Proje Özeti:

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği; insan hakları ve sosyal adalet prensiplerinden hareket ederek toplumsal değişmeyi sağlamak; bireyleri, grupları, toplulukları güçlendirmek ve iyilik hallerini geliştirmek amacıyla sağlık, adalet, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sivil toplum, eğitim gibi alanlarda hizmet veren, sosyal hizmet uzmanlarının oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin Genel Merkezi Ankara'da olup, Ankara, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Denizli, Samsun, Trabzon, Mersin, Antalya, Hatay, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Ş.Urfa, Edirne ve Van illerinde şubeleri bulunmaktadır.

Çalışma alanında savunuculuk, lobi ve eğitim çalışmaları yürüten derneğimiz şubelerinin, çeşitli illerde yeni şubelerinin açılması ve şubeler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, örgütlenme kapasitesinin daha ileri düzeye taşınması amacıyla biraraya gelinmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle SHUDER'de örgütlü çalışmanın yeniden tanımlanması, ortak bir dil oluşturulması, şubelerdeki çalışmaların sivil toplum felsefesine uygun, standart bir eylem planı çerçevesinde yeniden belirlenmesi amacıyla Genel Merkez ve tüm şube yönetim kurulu üyelerinin katılacağı bir atölye çalışması planlanmıştır.

Ağustos 2013 tarihinde Sivil Düşün AB Programına başvuru yapılmış ve başvurunun olumlu sonuçlanması üzerine Aralık 2013 tarihinde “Örgütlenme Pratiğinin Geliştirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Programın ilk iki gününde genel merkez ve tüm şubelerin katılımı, kalan bir günlük çalışmada ise Ankara Şube ve Genel Merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı planlanmıştır. Bu çalışmada, ihtiyaç ve sorun tespiti, örgütlenmenin önemi, Sivil Düşün Programı ve AB programları, başarılı örgütlenme deneyimleri gibi tanıtım sunumlarını içeren bilgi paylaşımları ve grup çalışmalarının yapılması düşünülmüştür.

Sivil Düşün AB Programının desteği ile gerçekleştirilen çalıştay sonucunda; ortak ihtiyaçların ve sorunların belirlenmesi; örgütlenme konusunda şubelerin çalışmalarını ortak bir dil çerçevesinde yeniden geliştirmeleri, şube yönetimlerinin sosyal hizmet alanlarında yaşanan sorunlara karşı ortak bir bilinçle, sivil toplum araçlarını kullanarak hareket edebilmeleri, yönetim kurulu üyelerinin dahil olduğu diğer sivil toplum kuruluşlarında da atölye çalışmasından edindikleri bilgileri kullanabilmeleri hedeflenmiştir.

Faaliyetler 1:

14-15 Aralık 2013, Ankara, “Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Örgütlenme Pratiğinin Geliştirilmesi Çalıştayı”, Katılımcılar; SHUDER Genel Merkez ve SHUDER Ankara Şube, SHUDER Bursa Şube, SHUDER Edirne Şube, SHUDER Eskişehir Şube, SHUDER İstanbul Şube, SHUDER İzmir Şube, SHUDER Kocaeli Şube, SHUDER Denizli Şube, SHUDER Samsun Şube, SHUDER Mersin Şube, SHUDER Trabzon Şube, SHUDER Antalya Şube, SHUDER Konya Şube, SHUDER G.Antep Şube, SHUDER Hatay Şube, SHUDER Diyarbakır Şube, SHUDER Şanlıurfa, SHUDER Van Şube Yöneticileri.

Faaliyetler 2:

28 Aralık 2013, Ankara, “SHUDER Mesleki Örgütlenme Çalıştayı” Katılımcılar; SHUDER Genel Merkez ve SHUDER Ankara Şube Yöneticileri.

Çalıştay ve proje sonunda SHUDER’in kullanımı amacıyla Rapor hazırlanmıştır.