• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

SHUDER Kocaeli - Güvenli Bir Hayat Var Projesi


"SHUDER KOCAELİ ŞUBESİ “GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ”

Proje Özeti: Güvenli Bir Hayat Var!” Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın eş yararlanıcısı olduğu “Aile İçi Şiddetle Mücadele” projesinin hibe bileşeni kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Proje adı: Güvenli Bir Hayat Var

Proje hibe programı:  “Kadına Yönelik Şiddetle (KYŞ) Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı”

Proje sözleşme no: 2009/0136.02-02/056

Proje sözleşme tarihi: 23 Aralık 2013

Proje bütçesi: 143.826 Euro

Toplam hibe tutarı: 129.429 Euro

Proje yeri: Kocaeli, Sakarya ve Düzce

Proje uygulama süresi 18 aydır.4 ay süre uzatılıp 22 ayda tamamlanmıştır.

Projenin Hedef Kitlesi:

1- Üniversite öğrencileri, kamu kurumlarında sosyal hizmet sunan çalışanlar, yerel yönetimler ve mahalli idarelerin kadın çalışanları ile sınırlandırılmış olan örgütsüz kadınlar.

2- Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde örgütlü  kadınlar (STK üyeleri, kent konseyi kadın  meclisleri, siyasi partilerin kadın kolları )

Genel Hedefleri:

Ülkemizde kadına yönelik her tür şiddetin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin tüm tarafların işbirliği ile uygulamaya konulmasına katkıda bulunmak

Sivil toplumun güçlendirilmesi yoluyla kadının insan haklarının korunması çalışmalarını bölge ölçeğinde geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bu çalışmaları entegre etmek

Özel Hedefleri:

Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde KYŞ ile mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruluşlarının ve girişimlerin kapasitelerini geliştirmek

Yerel ve bölgesel işbirliğini teşvik etmek suretiyle toplumsal cinsiyet tabanlı şiddetle mücadelede hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilincin artırılması

Proje Faaliyetleri:

1. İl ölçekli mevcut durum analizi: Kocaeli, Sakarya ve Düzce

2. Çalışma ziyareti: Almanya ve İzmir

3-  Çalıştay ve Eylem planı: Kocaeli

4.  Eğitimler: Kocaeli, Sakarya ve Düzce

5.Bilgilendirme materyallerin hazırlanması ve dağıtımı: Kocaeli, Sakarya ve Düzce

6. "Kadın dostu kent" geliştirme çalışması: Gölcük-Kocaeli

7. Medyada "kadın" imgesi çalışması: Sakarya

8. "Kamu hizmetlerinden beklentiler" çalışması: Düzce

9. Görünürlük çalışmaları (tanıtım toplantıları, kamu spotu, takvim, afiş, sticker)

10. Platform toplantıları: Kocaeli, Sakarya ve Düzce

Proje Çıktıları :

İl Ölçekli Mevcut Durum Analizi Raporu ve Eylem Planı

Medyada Kadın İmgesi Raporu

Kadın Dostu Kent: Gölcük Raporu

Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Raporu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilgilendirme Kitapçıkları

Kamu Spotu

Çalışma Ziyareti Raporları

Doğu Marmara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu

Proje Ortakları ve Proje İştirakçileri 

Proje Başvuru Sahibi: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi

Proje Ortakları:

Kocaeli Üniversitesi (Eş Finansman)

Sakarya Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Kocaeli Barosu

S.S. Nilüfer Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi

Proje İştirakçileri:

Gölcük Kaymakamlığı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi

Proje’de Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi adına görev alan ekip;

Mehmet KAYGUSUZ (Başkan)

Yasemin GÖZKONAN KAHVECİ (Sayman / Proje Koordinatörü)

Pervin KAYA URAL (Y.K.Ü)

Ramazan YADİGAR (Y.K.Ü)

Duygu OBUZ (Sekreter)

Mehmet AKYUL (Sakarya İl Temsilcisi)

Feride SONGURTEKİN SELVİ  ( Düzce İl Temsilcisi)

Kocaeli Üniversitesi (Eş Finansman) ekibi:

Projemizde Kocaeli Üniversitesi adına Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden

Prof. Dr. Münevver TEKCAN

Doç.Dr. Ayla ERGİN

Yrd.Doç. Dr. Elif KARAGÜN

Yrd.Doç.Dr. Ayşegül GÖKALP KUTLU

Arş.Gör. Serpil YAZICI

Sakarya Üniversitesi ekibi:

Proje’de Sakarya Üniversitesi adına;

Doç. Dr. Dilek AYGİN

Yrd.Doç.Dr. Havva SERT

Düzce Üniversitesi ekibi:

Proje’de  Düzce Üniversitesi adına;

Yrd. Doç. Dr. Şule ÇEVİKER AY

Yrd.Doç. Dr. Çetin YILMAZ

Kocaeli Barosu ekibi:

Proje’de Kocaeli Barosu adına;

Av. Selda İLGÖZ

Av. Nefise KOÇ ÇELİK

SS Nilüfer Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi adına; Selma DEMİRELLİ

Proje İştirakçileri;  

Gölcük Kaymakamlığı adına; Ümran CEYHAN

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı adına; Esra ARAS katılım sağlamıştır.

Açılış toplantıları 

Kocaeli, Sakarya ve Düzce Üniversitelerinde 3 açılış toplantısı, MARKA’da,  Valilik Makamında açılış ve tanıtım toplantıları gerçekleşti. Basında Projemiz,

Çalışma Ziyaretleri 

Almanya Çalışma Ziyareti

İyi örnek uygulaması olarak Almanya’da STK’ların kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını incelemek, koordinasyon ve müdahale mekanizmalarını öğrenmek ve tecrübe paylaşmak; bu tecrübe ve yöntemlerin bölge gerçeklerine nasıl yansıtılabileceğini tartışmak amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Berlin’de,  BORA, Frauenraum, Berlin Freie Universitesi, Berlin Der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V (Berlin Sosyal Hizmet Meslek Derneği) ile görüşmeler yapıldı.

Çalışma Ziyareti Değerlendirmeleri

STK’lar karar verme mekanizmalarında aktif rol almaktadır. STK’lar finansman anlamında kamudan destek almaktadır.-STK’lar birbirleri ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Göçmenlere yönelik hizmetler hızla oluşturulmakta ve yaygınlaştırılmaktadır (ana dilde hizmet önemsenmektedir).

İzmir Çalışma Ziyareti

Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde Toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet sunumu modelinin geliştirilmesi ve kadın çalışmaları yapan ilgili sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlara rehberlik edecek görüş ve önerilerin geliştirilmesi amacıyla 30 Eylül -03 Ekim 2015 tarihleri arasında çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında,

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi

Ödemiş Kadın Kooperatifi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü

Bornova Kent Konseyi Kadın Meclisi

İzmir Barosu Kadın Hakları ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi ziyaret edildi. 

İzmir Çalışma Ziyaretinde; toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet sunumu modelinin geliştirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarca sunulmasının sağlanması için bilgilendirme toplantıları yapıldı.  Kadın hakları ve insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının illerde ve ilçelerde İl İnsan Hakları Kurulunda temsilci bulundurmaları işleyişi ile ilgili bilgiler alındı. 

Görünürlük çalışmaları

Proje kapsamında görünürlük çalışmaları da oldukça önemsenmiştir. Görünürlük çalışmaları olarak

Sticker ( 3 boyut)Bilbord Roll up Takvim Çanta Tohumlu kalem Broşür Web Sitesi hazırlandı.

Materyallerimizden olan Sticker ve Bilbordları Kocaeli ilinde görünürlüğünü yaygınlaştırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden destek alındı.

Web Sitemiz ve Sosyal Medya Hesaplarımız

http://www.guvenlibirhayatvar.org/

https://twitter.com/guvenlibirhayat

https://www.facebook.com/guvenlibirhayatvar

Kamu Spotu

Hibe programı kapsamında tek Kamu Spotu hazırlanan proje Güvenli bir Hayat var Projesidir. Kamu Spotu İstanbul’da en iyi stüdyolarda titizlikle gerçekleşmiştir.

Kamu Spotunda;

Şiddet öğesi içermeyen,

Bilinçte değişim / dönüşüm yaratmayı hedefleyen,

Kadını zayıf, yardıma muhtaç vb. bir  varlık olmaktan çıkaran bir anlayış benimsenmiştir. 

Mevcut Durum Analizi

Saha çalışması

Çalıştay

 

Saha Çalışması

Kocaeli, Sakarya, Düzce illerindeki kadın merkezli sivil toplum kuruluşlarının mevcut durum analizlerini kapsayan niteliksel bir alan araştırmasıdır. 3 ilde 54 dernekte, dernek üyesi ve/veya gönüllüsü kadınlarla yüz yüze derinlemesine görüşmeler ve 3 odak grup toplantısı yapılmıştır. Araştırma grubu proje ekibi ile düzenli toplantılar yaparak bulgularını tarafımıza aktarmış, görüş ve önerilerimizi almıştır.  

Eylem Planı Çalıştayı

Prof. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU moderatörlüğünde STK’lar arasında tanışma, kaynaşma ve işbirliği geliştirme yönünde adımlar atıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir unsur olan sivil toplum kuruluşları ile, yapılacak çalışmalar konusunda ortak görüş oluşturma olanağımız oldu. Platformumuz oluşturuldu.

Çalıştay katılımcılarımız:

Kocaeli, Sakarya ve Düzce Üniversitesi akademisyenleri,

Kocaeli, Sakarya ve Düzce Barosu kadın hakları konusunda çalışan  hukukçular,

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi

Düzce Nilüfer Kadın, Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Kadın Emeği Kolektifi

Kocaeli Romanlar Derneği

Kanser Derneği 

KADAV ( Kadın Dayanışma Vakfı)

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

İzmit Soroptimist Kulübü

Türk Kadınlar Birliği

Sakarya Emek Veren Kadınlar Derneği  

İllerin kent konseyi kadın meclisi üyeleri,

Gönüllü kadın çalışması yapan bireyler 

 

Gündemimiz: Kadının sosyo-ekonomik statüsünün yükseltilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi için yapacaklarımız, Aramızdaki işbirliğini güçlendirecek Platformun çalışma gündemi Sosyal, ekonomik, psikolojik, hukuki, idari ve diğer tüm boyutları ile konu ele alındı ve sivil toplum kuruluşları ile eylem planı yapılarak  görüş ve öneriler geliştirildi. Doğu Marmara’da kadın odaklı çalışan STK’lar arasında ortak çalışma alanı olarak PLATFORM oluşturuldu.

Medyada Kadın İmgesi Çalıştayı

Çalıştayda;

Kadına yönelik şiddet konusunda uygun haber metni oluşturma önerisi,

Kadının medya haberlerinde olumsuz olarak yer aldığı haberlerin analiz edilmesi ve görüş oluşturulması,

TV programlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve olumsuz kadın imajlarının analiz edilmesi,

Medya sektöründe çalışan kadınlara yönelik sözel, psikolojik ve duygusal şiddet konularının analizi çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalıştayda;Kadın odaklı çalışan STK Temsilcileri, Akademisyenler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Hukukçular, İletişimciler, yazılı ve görsel basın kuruluşu temsilcileri tarafından, medyanın çizdiği “kadın” imgesi ortak bir platformda tartışıldı. Toplumsal, psikolojik, hukuki ve diğer tüm boyutları ile konu ele alınarak,  toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen yayın politikaları üzerine düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, basın meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve toplumdaki bireylere yönelik görüş ve öneriler geliştirildi.

Çalıştayımıza;

Kocaeli,Düzce,Sakarya Üniversitesi

Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Düzce Nilüfer Kadın, Çevre ,Kültür ve İşletme Kooperatifi

Sakarya Emek Veren Kadınlar Derneği 

İzmit Soroptimistler Kulübü

KOGED (Kocaeli Kültür Gelişim ve Dayanışma Derneği)

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi

Düzce Denizatı Kadın Dayanışma Derneği

Türk Kadınlar Birliği

Değişim Liderleri Derneği

Moria Kadın Dayanışma Derneği

KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)

Kocaeli Barosu

Yerel ve Ulusal Basın Temsilcileri katılım sağlamıştır.

Kadın Dostu Kent Çalışması

BM Kadın Dostu Kentler İzmir Koordinatörü ve ekibi 3-8 Mayıs 2015 Haftası Gölcük ilçemizde saha araştırması gerçekleştirdi. 8 Mayıs 2015 tarihinde Gölcük’te bir toplantı ile saha araştırma sonuçları tüm kurum ve kuruluşlara sunuldu. Bu çalışma ile belirlenen amaç ve hedefler çerçevesinde;

Gölcük ilçesinde yapılan incelemelerde kadın profili çıkartıldı, Kurum ve kuruluşlar, hizmet sunumunun toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla incelendi ve sonuçlar ilgililerle paylaşıldı,

Kadın dostu kent çalışması süresince yapılan toplantı ve atölye çalışması ile ihtiyaç analizi yapılarak eksiklikler belirlendi,Toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet modelinin geliştirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarca sunulmasının sağlanması için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Duvar boyama etkinliği

Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü desteğiyle,

 Gölcük Kadın Meclisi , Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Kadın STK üyelerinin oluşturduğu  Doğu Marmara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu üyelerinin katılımı ile  07.11.2015 cumartesi günü saat 15.00 te Gölcük Kavaklı Parkı içindeki amfi tiyatro duvarının boyanması ve el basma faaliyetini gerçekleştirdik. 

Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı

9 Haziran 2015 tarihinde Düzce Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Yrd. Doç. Dr. Şule ÇEVİKER AY moderatörlüğünü yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde  görevli  Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Sn. Sultan Çamur KARATAŞ konuşmacı olarak katılım sağladı . Sosyal Hizmet Uzmanı Sultan ÇAMUR KARATAŞ kadınlara yönelik kamusal hizmetlerde mevcut durum, kadınlara yönelik sosyal hizmetler, eğitim, istihdam, yerel yönetim hizmetleri, kamu-kadın sivil toplum örgütleri ilişkileri üzerine değerlendirmeler yaptı. Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU ise kadınlara yönelik yasal düzenlemeler ve adalet hizmetleri konularında sunum yaptı. Çalıştay da yapılan grup çalışmaları sonucunda; 

İlgili kurumların ve kuruluşların koordinasyon, iletişim ve işbirliğinde yetersizliklerinin giderilmesi,

Hizmetlerde kadını bağımlı kılan yaklaşımlardan uzak durulması, Sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında ve ilgili kurumlarla işbirliğini geliştirmesi,Yasaların uygulanmasında, takip ve denetiminde aksaklıkların tespiti ve giderilmesi, Sosyal hizmet uzmanlarının kamu kurumlarında yeterli sayıda istihdam edilmesi, Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini üreten  davranışlarından kaçınılması yönünde somut önerilerde bulunulmuştur .

 

Eğitimler

Eğitici eğitimi Proje illerinde düzenlenen eğitimler

Eğitici Eğitimi

4-5 Kasım 2014 tarihlerinde proje ekibine eğitici eğitimi verildi.

Eğitim;

Toplumsal Cinsiyet Sunumu ve Roller Alıştırması

Toplumsal Cinsiyete Dayalı İşbölümü

Psiko-drama çalışmaları 

Uluslararası Sözleşmelerde, anayasa ve yasalarda Kadının insan Hakları sunumu

Isınma oyunu

Kadına yönelik şiddet sunuları

“Sorun çözümleme” video atölyesi 

Gönüllük alıştırması

Eğitim modülü hazırlama konularından oluşmuştur.

İl Bazlı Eğitimler

Eğitimlerimiz STK Eğitimleri ve Gönüllü Eğitimleri şeklinde iki grup halinde Proje Ortakları olan Kocaeli, Sakarya, Düzce Üniversitelerinde görevli akademisyenler  tarafından verildi.

Eğitimlerin duyurusu ve kayıt için www.guvenlibirhayatvar.org web sitesinde kayıt portalı oluşturuldu.

Eğitimler için Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde STK temsilcilerine proje web sayfası, sosyal medya hesabı mail, telefon ve yüz yüze görüşme yöntemleri ile davet yapıldı.

Gönüllü eğitimleri için proje web sayfası, sosyal medya hesabı, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerindeki kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı ile duyurular yapıldı. Üç ilde gerçekleşen gönüllü eğitimlerimizde; öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ve vatandaşlar olmak üzere 500’e yakın kişiye eğitim verildi. STK eğitimlerimizde ise  üç ilde 41 STK üyesine eğitim verildi. Eğitim sonunda tüm katılımcılarımıza katılım belgesi verildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet konusunda bilgilendirme kitapçıkları dağıtıldı.  Eğitimlerde teorik bilginin yanı sıra rol çalışmaları ve interaktif bir yöntem izlendi.

Platform toplantıları

Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadın odaklı STK ve oluşumların, üniversitelerin, baroların, kadın çalışmaları yapan meslek örgütlerinin, kent konseyi kadın meclislerinin katılımı ile ortak bir platform mevcut durum analizi çalışmalarımız sonucu oluşturulmuştur.  Proje Kapsamında Güvenli bir hayat var proje ekibi koordinasyonunda  üç ilde 3 platform toplantısı gerçekleşti. Düzce’de gerçekleşen ilk toplantıda platform isminin  “Doğu Marmara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu” olmasına karar verilmiştir. Platform toplantımızın ikincisi Kocaeli İlinde gerçekleşti. Platformumuzun ilk faaliyeti Gölcük İlçesinde duvara el basma etkinliği oldu. Platformumuzun üçüncü toplantısı Sakarya ilinde gerçekleşti. Platform için Web Portalı oluşturuldu. Platform toplantılarımıza üç ilden yaklaşık 30 STK katılım sağladı.

Raporlarımız

Proje sonunda tüm raporlar basılmış ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Ayrıca raporlara web sitesinden de ulaşılmaktadır.

Ankara Ziyaretleri

16-20 Kasım 2015 haftası Proje Ortakları ve  Doğu Marmara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu üyesi derneklerin katılımıyla Ankara Bakanlık ziyaretleri gerçekleştirildi. Başbakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı RTÜK ziyaret edilen kurumlardır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne Proje Çıktılarının tamamı sunuldu ve kamu spotu izletilerek görüş ve öneriler alındı. Başbakanlık’a Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştay Raporu sunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne Kadın Dostu Kent Çalışma Raporu sunuldu.

Gölcük Faaliyetleri sonrası hazırlanan raporlar ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır. Belirtilen önerilerin değerlendirileceği ve Gölcük’ün kadın dostu kent olması yönünde ilgili kurulların oluşturulması için kent konseyi ve belediye meclisinde kararlar alınması yönünde geri bildirim yapılmıştır. Gölcük Kadın Meclisi de bu konuda gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etmiştir.

2014 yılı başında 18 ay olarak planlanan projemiz 4 ay daha uzatma alarak 22 ay sonunda 25 Kasım 2015 tarihinde kapanış toplantısının gerçekleşmesi ile sonlanmıştır.