• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

Sosyal Hizmet Dergisi


Sosyal Hizmet Dergisi Ocak-Haziran 2019 (Dış Kapak)İlgili sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/open?id=1CrSw74U6yNFoJWKDS3HGH6gLa8_qO20p  Sosyal Hizmet Dergisi 2018_2.Sayı (Dış Kapak)İlgili sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/open?id=1T9_tHT0Yy7XDcDTB3vlzhdnWtcI8i0MR  Sosyal Hizmet Dergisi 2018_1.Sayı (Dış Kapak)İlgili sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/open?id=1kDni79S5RSUcmwGD1W95QNkpjva2o0GR  Sosyal Hizmet Dergisi 2017 (Dış Kapak)


 İlgili sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/file/d/1IG641S0WRVyYC8x1GySJ6YTCmFHp55bG/view?usp=sharing 
 

Sosyal Hizmet Dergisi 2016 (Dış Kapak) İlgili sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/open?id=1VmNkXs-Ae95hhaNsOcWDr5GSuEfV8B0P Sosyal Hizmet Dergisi 2015 (Dış Kapak)  İlgili sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/open?id=0ByZHsguzzDSBaDZiNGNSQTJOcGc Okul Sosyal Hizmeti Özel Sayısı - 2014 (Kapak)


Okul Sosyal Hizmeti Özel Sayısı'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/file/d/0ByZHsguzzDSBQ3drRXlHOEVEZWM/view?usp=sharing
Sosyal Hizmet Dergisi 2013 (Kapak)

     İlgili sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/open?id=0ByZHsguzzDSBSEVNNXBFaVdsdzQ   
Sosyal Hizmet Dergisi Ocak 2010 (Kapak)


İlgili sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/open?id=0ByZHsguzzDSBblZwTXFPQ21xRDQ
Sosyal Hizmet Dergisi 2009 (Kapak)
 Sosyal Hizmet Dergisi 2009 Kapak

İlgili sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/open?id=0ByZHsguzzDSBRVJQdmRCUGJRQkU 

SOSYAL HİZMET DERGİSİ 

Sosyal Hizmet Dergisinin yeni sayısı ve önceki sayılarına bu siteden ulaşabilirsiniz.

Sosyal Hizmet Dergisiyle ilgili Soru, Katkı, Görüş ve Öneri için İletişim:
(Editör) Abidin ÖZDEMİR, ozdemirabidin06@gmail.com - info@shudernegi.org - dergi@shudernegi.org  
   

Sosyal Hizmet Dergisi Yayın Kurulu:

1. SHU Abidin ÖZDEMİR (Editor)

2. Prof.Dr. Özlem CANKURTARAN (Başkan)

3. Doç.Dr. Gonca POLAT (Başkan Yardımcısı)

4. SHU Esin POLAT (Üye)

5. SHU Çiğdem KARAHAN (Üye)

6. SHU Ergin BALCI (Üye)

7. SHU Kenan TOPÇU (Üye)

8. SHU Sedat TÜRKERİ (Üye)

9. Arş. Gör. Mehmet Can AKTAN (Üye)


YAYIN KURALLARI

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin bir yayını olan Sosyal Hizmet Dergisi Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere altı (6) ayda bir ve gerekli görüldüğü durumlarda özel sayı olarak elektronik ortamda veya basılı olarak yayınlanır. Eksik sayılar yılda bir (1) dergi olarak tamamlanabilir.

Sosyal Hizmet dergisi, sosyal hizmet/sosyal bilimler alanında yapılmış bilimsel ve mesleki çalışmaları yayınlar. Sosyal hizmet alanında yapılmış çalışmalara basım önceliği tanınır.

Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak Dergi, Türkiye dışındaki sosyal hizmet uzmanları ve sosyal bilimciler tarafından hazırlanan yabancı dildeki yayınlara da açıktır.

Sosyal Hizmet Dergisi, sosyal hizmet/sosyal bilim alanında yapılmış mesleki ve bilimsel çalışmaların yanı sıra, kitap eleştirileri, kitap tanıtımları, mesleki ve bilimsel çalışmalara ilişkin duyuruları da yayınlar.

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar aşağıdaki konu ve formatlarda olabilir:

-          Araştırma makaleleri, derleme makaleler, çeviri makaleler

-          Olgu sunumları

-          Proje tanıtım yazıları, özetleri

-          Röportajlar, söyleşiler, portreler

-          Yüksek Lisans ve Doktora tez tanıtımı/özetleri

-          Kitap tanıtımı, kitap değerlendirmeleri

-          Yurt içi veya yurt dışı mesleki haberler, etkinlikler vb.

Sosyal Hizmet Dergisinde yayınlanması istenen yazılar dergi Yayın Kurulu tarafından incelenir ve uygun görülen yazılar yayınlanır. Yayınlanması uygun görülmeyen çalışmalar hakkında yazara/yazarlara bilgi verilir. Dergiye gönderilen yazılar hiçbir koşulda iade edilmez.

Dergide yayınlanan çalışmalarda yer alan görüşler yazarlarına aittir. Dergi Yayın Kurulu ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, yazarların görüşlerinden sorumlu tutulamaz.

YAZIM VE SUNUM KURALLARI

Genel Kurallar

Sosyal Hizmet Dergisinde yayınlanacak yazılar Times New Roman yazı karakteri, metin 11 punto, üst başlıklar 12 punto, 1,5 satır aralığı ile sağa sola dayalı, paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Yazılar bilgisayar ortamında A4 sayfa boyutuyla ve Microsoft Word Programı aracılığıyla yazılmalıdır.

Metinde yer alan şekil, çizelge veya fotoğraflar numaralandırılmalıdır. Yazarlar, Sosyal Hizmet Dergisinde yayınlatmak istedikleri çalışmaları e-posta yoluyla dergi@shudernegi.org ve ozdemirabidin06@gmail.com adresine göndererek Yayın Kurulu’na ulaştırabilirler.
 

Kaynakça Yazım Kuralları

Kaynakça Bağlacı

Yararlanılan kaynaklar metin içinde kaynakça bağlacı ile gösterilmelidir.  Kaynakça bağlacının kullanımı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Kullanılan kaynak tek yazarlı ise: (Adem 1993: 25),

Kullanılan kaynak iki yazarlı ise: (Adem ve Mehmet 1993: 25)

Kullanılan kaynakta ikiden fazla yazar ismi varsa: (Adem ve Diğerleri 1993:26)

Kaynakça Düzeni

Kaynakça listesinde yer alan yayınlar yazarların soyadlarına göre sıralanmalı ve numaralandırılmalıdır. Kaynakça gösterim biçimleri şu şekilde olmalıdır.

Kullanılan kaynak bir dergi makalesi ise:

Küçükkaraca N. (2000) “Kadın Suçluluğu ve Hükümlü Kadınların Durumu”. Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını. 8 (3), 23-25.

Kullanılan kaynak bir editörlü kitap ise:

Tufan B., Aktaş A. M. Duyan V. (Ed) (2000). Travma Tedavisi Uzman Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayınları. Yayın No: 005. Ankara.

Kullanılan kaynak editörlü kitapta bir bölüm ise:

Grayer E. (2000). “Deprem Travmaları”. Travma Tedavisi Uzman Eğitimi. Tufan B., Aktaş A.M. Duyan V. (Ed). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayınları. Yayın No: 005. Ankara.

Kullanılan kaynak yayınlanmış bir ulusal ya da uluslararası kongre bildirisi ise:

Kabacalı A. (1995). “Türkiye’de Batıcılık Akımı ve Hoşgörü”. Uluslar arası Hoşgörü Kongresi Bildirileri. Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı. S: 97-100, Antalya.

Kullanılan kaynak yayınlanmamış bir ulusal ya da uluslararası kongre bildirisi ise:

Metin N. (1996).  “Entegrasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar”. Özürlü, Kent ve Çevre Kongresi’nde Sunulan Bildiri, Ankara.

Kullanılan kaynak Yasa veya Anayasa ise:

Yabancı Memleketlere Gönderilecek Memurlar Hakkında Kanun (4489 S.K.), Md. 1; 1943.

Kullanılan kaynak web’de yer alıyorsa, web kaynakları kaynakçanın sonunda web adresi verilerek yazılır.

Tarımeri, Nihat. (2016, 11 Mayıs). Sosyal İnceleme Raporu... Erişim tarihi: 30 Mayıs 2017,

http://www.sosyalhizmetuzmanlari.com.tr

Kullanılan kaynak bir filmden alınmışsa:

Kavur, Ö. (Yönetmen). (1986). Anayurt Oteli [Film]. İstanbul: Fono.

Kullanılan kaynak gazete ise:

Kongar, Emre. “Halkla İlişkilerin Önemi ve Ülkemizdeki Gelişmeler,” Cumhuriyet. 3 Kasım 2010. s.11.

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ancak kaynakçada yer almamalıdır.

Örnek: (Sema Kut, kişisel görüşme, Nisan 2017)

 

Metin Kutusu:

SOSYAL HİZMET

“SOCIAL WORK”

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını

“Publication of Association of Social Workers”

Ocak-Haziran

2018

 

 

Feminizm ve Engelli Kadın

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA

Şizofreni ve Medya: Damgalamanın Önlenmesi

SHU Fatma TOKMAK YÜKSEL, SHU Burak KARATAŞ, SHU Esra SAYGILI, SHU Ahmet ÇOLAK

Bir Çalışma Hayatı Sorunu: Mobbing

SHBU Mehmet Kürşat ALDEMİR

Çocuk Hakları Sözleşmesinde Yapılan Çeviri Yanlışlığı ve Sosyal Hizmete Bir Davet

SHU Nihat TARIMERİ

İç ve Dış Göç Sonucu Sokağa İtilen Çocuklar: Göçün Çocuk Refahı Alanına Yansımaları

(MSW) SHU Özkan BİLGİN, Psk. Rüya ATAMER, SHU Eray AYDIN

Çocuk Mahkemelerinin Tarihsel Gelişimi ve Suça Sürüklenen Çocukların Yaşamları:

Ankara Sincan Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği

SHU Selin KOÇAK

Aile Yanında Hizmet “Bir Evlat Edinme Vakası”

SHU Ceylan Pınar KARATAŞ

Çocuk İhmali ve İstismarı

KY Sinem YILMAZ

Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların Annelik Deneyimleri: Şanlıurfa, Cihanbeyli Ve Çarşamba Örneğinde Bir Panel Araştırması - Doktora Tez Özeti, 2017

Dr. Eda BEYDİLİ GÜRBÜZ

Türkiye’de Okul Sosyal Hizmetinin Yapılandırılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma: Gereksinimler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri – Yüksek Lisans Tezi Özeti 2017

Arş. Gör. Mehmet Can AKTAN

Yeni Sosyal Hizmet Uygulamaları “Çocuk Evleri”

SHU Bülent YILDIRIM

Proje Tanıtımı/Özeti “İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi”

SHBU Güngör ÇABUK ve SHU/KYU  Turgay ÇAVUŞOĞLU

Proje Tanıtımı/Özeti  “Gülümse Çocuk”

(Manisa Celal Bayar Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencileri Ahmet ERTAŞ, Beyza UTKU, Tülay ÖNGÜÇ, Gülsüm KAYA, Kasım Burak TOPAR, Emel GÜNGÖR, Büşra YILMAZ, İrem TURPCULU, Kadir ERDEN)

Sosyal Hizmet Sempozyumları/Kongreleri “Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet

SHU Abidin ÖZDEMİR

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Devam Eden Uzun İnce Bir Başarı Hikayesi

“Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yeri Alım Süreci”

SHUDER GMYK Üyesi Ergin BALCI

Kitap Tanıtımı “Kırk Yıllık Sosyal Hizmet Tanıklığı: Sakın Acında Kaybolma” SHU Alim YAVUZ”

SHU Ülkü CURA

Nobel Ödüllü Sosyal Hizmet Gönüllüsü “Maıread CORRIGAN-MAGUİRE”

Arş. Gör. Mehmet Can AKTAN

Yazar Sosyal Hizmet Uzmanı “Ayşe KİLİMCİ”

Sosyal Hizmet ve Kamu Yönetimi Uzmanı Bülent KARAKUŞ

İlk Sosyal Hizmet Uzmanı “Sabiha SERTEL”

SHU Emel DANIŞOĞLU

Serdar GÖZÜKARA’nın Ardından

Sosyal Hizmet ve Kamu Yönetimi Uzmanı Bülent KARAKUŞ

Öğrenci Köşesi “Erasmus Öğrenci Değişim Programı – Slovenya Deneyimi: Slovenya’da Okul Sosyal Hizmeti”

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3.Sınıf Öğrencisi Beyza DÖNMEZ