• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

SempozyumSOSYAL HİZMET KONGRE/SEMPOZYUMLARIYIL

SEMPOZYUM

DÜZENLEYENİN ADI

1995

Sosyal Hizmet Sempozyumu 95

“30. Yılında Sosyal Hizmet ve Geleceğe Yöneliş”

Ankara, 22-24 Kasım 1995

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

1996

Sosyal Hizmet Sempozyumu 96

“Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet”

Ankara, 16-18 Ekim 1996

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1997

Sosyal Hizmet Sempozyumu 97

“Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet”

İstanbul, 18-20 Eylül 1997

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1998

Sosyal Hizmet Sempozyumu 98

“Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet”

Antalya, 5-7 Kasım 1998

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1999

Sosyal Hizmet Sempozyumu 99

“Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet”

Diyarbakır, 20-22 Ekim 1999

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2000

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000

“Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Politikaları

(Uluslararası Katılımlı)”

Ankara, 25-26 Ocak 2000

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2001

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001

“Deprem ve Sosyal Hizmetler”

Ankara, 5-7 Aralık 2001

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2002

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002

“Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”

Ankara, 18-19 Ekim 2002

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2003

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003

“Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler”

Antalya, 9-11 Ekim 2003

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

CILT I

CILT II

2004

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004

"Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları

İhtiyaçlar ve Sorunlar"

Alanya 4 - 6 Kasım 2004

SHUDER

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

 

2005

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2005

"Türkiye'de Çocuğun Korunması"

Ankara, 02 Aralık 2005

SHUDER

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 

2007

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2007

“Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler”

Sakarya, 14-16 Kasım 2007

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

 

2009

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009

“Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet”

Ankara, 12-14 Kasım 2009

SHUDER

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

 

2010

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010

“Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet”

Ankara, 09-10-11 Aralık 2010

SHUDER

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 

2011

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011

“Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl”

Ankara, 15-17 Aralık
http://sh2011.hacettepe.edu.tr/

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

2012

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2012

“Farklılıkları Anlamak”

Konya, 07-08 Kasım 2012
https://www.facebook.com/SosyalHizmetSempozyumu2012/?fref=nf

SHUDER

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

 

2013

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013

“Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması: "Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı"

Kocaeli, 28-30 Kasım 2013
http://shb.kocaeli.edu.tr/Sempozyum2013.pdf

SHUDER

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

 

2014

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014

“Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet”

Ankara, 20-22 Kasım 2014
http://shsempozyum2014.baskent.edu.tr/

SHUDER

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

 

2015

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50.Yılı: İnsan Değer ve Onurunu
 Yüceltmek”
Manisa, 26-28 Kasım 2015
http://shs2015.cbu.edu.tr/

SHUDER

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

2017

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017

“Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği”

29-31 Mayıs 2017 – Ankara

http://www.sh2017.hacettepe.edu.tr/tr/

SHUDER

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2018

Sosyal Hizmet Kongresi 2018

“Mültecilik ve Sosyal Hizmet”

11-12 Mayıs 2018

http://sosyalhizmetkongresi2018.aydin.edu.tr/

SHUDER

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

   

 

             Değerli katılımcılar;

1995 yılından bu yana geleneksel olarak Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümlerinin iş birliğiyle devam eden "Sosyal Hizmet Sempozyumları" buluşmaları, 2017 yılından itibaren kongre olaraL düzenlenmektedir.  

2018 Yılı, Uluslararası katılımlı "Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet" temalı Kongremiz, İstanbul'da 11-12 Mayıs 2018'de İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Dünyada çatışma ve şiddet olaylarının hızla artmasına bağlı olarak savaş, ayrımcılık vb. nedenlerle ülkesini terk etmek durumunda kalanların sayısında ciddi artışlar görülmektedir. Bir geçiş ülkesi olması açısından Ülkemiz de bu durumdan etkilenmektedir. Mülteciler, ülkelerinden kaçış sırasında veya gittikleri ülkelerde pek çok sorunlar ve güçlükler yaşamaktadırlar. Mültecilerin bu sorunlarına ve güçlüklerine, disiplinler arası bir yaklaşımla ve işbirliğiyle yönelmenin gereksinimi, 2018 Kongresinin ana konusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda başta sosyal hizmet uygulamaları olmak üzere mülteciler alanında bilimsel ve profesyonel boyutlarıyla yapılanların ve yapılabileceklerin neler olabileceğini birlikte tartışmayı umuyoruz. 

Kongrenin amacı akademisyenlerin, araştırmacıların, saha çalışanlarının, uygulayıcıların, öğrencilerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin mültecilik alanında bilgi, görüş ve deneyimlerinin paylaşılmasını, tartışılmasını ve çözümler üretilebilmesini sağlamaktır. 

Değerli akademisyenler, araştırmacılar, sosyal hizmet uzmanları, sevgili öğrencilerimiz ve mültecilik alanında çalışanlar, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak sizleri "Sosyal Hizmet Kongresi 2018"e davet etmekten onur duyarız.

 

Prof. Dr. Uğur Tekin                                                        Rahmiye Bozkurt

İstanbul Aydın Üniversitesi                                              Sosyal Hizmet                                                                                     Uzmanları Derneği 

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                                     Genel Başkanı

Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı                                           Kongre Başkanı

Kongre Başkanı