• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

Kongre

                                       SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
                                   KONFERANSLAR/KONGRELER

 

YIL

 

KONFERANS/KONGRE

 

 1959

I. Milli Sosyal Hizmetler Konferansı

 

1962

II. Milli Sosyal Hizmetler Konferansı

Ankara, 5-8 Mayıs 1962

 

1968

III. Milli Sosyal Hizmetler Konferansı

“Türkiye’de Sosyal Değişme ve Sosyal Hizmetler”

Ankara, 11-14Aralık 1968

 

1994

4.Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı

“2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde

Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi”

Ankara, 1994

 

1999

5.Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı

“Değişen Türkiye’de İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler”

Ankara, 21-23 Mayıs 1999

 

2004

6.Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı

“Küreselleşme, Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler”

Ankara, 20-22 Mayıs 2004

 

2011

7.Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı

“21.Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye?”

Ankara, 15-16 Nisan 2011

2016

8.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi

Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü:

Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler

Ankara, 15-16 Nisan 2016

http://www.sosyalhizmetkongre8.org8. ULUSAL SOSYAL HİZMETLER KONGRESİ
KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ

Kongremiz 15 Nisan 2016 Cuma günü büyük bir katılımla açılmıştır. Öncelikle kongremize katkı veren tüm konuşmacılarımıza, bildiri sahiplerine, dinleyicilere ve kongrenin gerçekleşmesini sağlayan sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz.

Kongreye toplam 325 kişi katılmıştır. Ankara, Mersin, İstanbul, İzmir, Antalya, Manisa, Hatay, Zonguldak, Diyarbakır, Van, Konya, Kocaeli, Sivas,Denizli, Adana, Bursa gibi pek çok farklı ilden katılımcılarımızın olması bizi sevindirmiştir.

Kongremize kuruluş bazında katılımlar, ASPB, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Belediyeler (İstanbul, İzmir, Mersin, Van, Antalya,Ankara gibi farklı illerden), Siyasi Parti temsilcileri, Türkiye Belediyeler Birliği, SES, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından sağlanmıştır.

Bunun yanı sıra, kongremize yoğun bir öğrenci katılımı da olmuştur. 80 öğrenci kayıt yaptırmıştır.

Kongrenin bilimsel programında, iki konferans, bir panel oturumu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Şubeleri ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin sunumları, Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Uygulamalarına ilişkin, çeşitli belediyelerde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı bir forum, 3’er salonda 4 bildiri oturumu gerçekleştirilmiştir.

Bu kongrede, sosyal politikalardaki dönüşümü ve yerelleşmeyi, sosyal hizmetlerin planlanması, sunumu ve etkinliği bağlamında tartışmaya açmayı planlamıştık.

Bu çerçevde açılış konferansımızda sayın .Dr. İlhan Tekeli ve Dr. Rıza Türmen yerelleşmeyi demokrasi bağlamında tartışarak, birey ve toplum ilişkisinin aktif yurttaşlık temelinde güçlendirilmesi vurgusunu yapmışlardır. Farklı ülke örnekleri ve farklı yerelleşme türleri üzerinde durulması, ülkemiz için en olanaklı modeli tartışmaya açma konusunda bir başlangıç adımı olmuştur.

Panel oturumumuzda Türkiye’de Sosyal Politika’nın Dönüşümü Kapsamında Sosyal Hizmetlerin Yerelleşmesi: İhtiyaçlar, Sorunlar Olasılıklar başlığı çerçevesinde, üç değerli konuşmacımız yer almıştır. Sosyal Politika’nın dönüşümünü, uluslararası ve ulusal boyutuyla ele alan sayın Dr. Gülcan Urhan, Türkiye’de yerelleşmeyi fırsatlar ve var olan riskler çerçevesinde değerlendiren sayın Yrd.Doç.Dr. Taner Artan ve sosyal yardımların yapılandırılma süreciyle ilgili model önerilerini paylaşan sayın Erkan Karaaslan, değerli paylaşımlarıyla, konunun yapılabilirlikler çerçevesinde ele alınmasını sağlamışlardır.

Şubeler oturumumuzda şubeler kendi illerine ve şubelere bağlı diğer illerdeki sosyal hizmetlere ilişkin genel duruma değinmiş ve yerel yönetimlerin çalışmalarını paylaşmışlardır. Bu alandaki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak oturum sonlandırılmıştır.

Sağlık Emekçileri Oturumunda, Türkiye’de sosyal politikalarda dönüşümün sosyal hizmet emekçilerine yansıması çerçevesinde, sosyal politikanın kendisinin emekçiler açısından bir kandırmaca olduğu, sorunun çözümünde örgütlenmenin önemi ve ASDEP örneği de dahil olmak üzere tüm sosyal hizmet alanlarında örgütlü yapıların güçlendirilmesi ve sürece katılımın sağlanması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

İkinci gün sabah programında yer alan Konferans’ta, sayın Doç.Dr. Can Umut Çiner kamu yönetimind yerelleşme ile ilgili temel kavramlara ışık tutarak, yerelleşen sosyal hizmetler açısından koordinasyon ve denetim mekanizmasının önemini vurgulamıştır. Avusturya’dan gelerek kongremize katılan Sosyal Çalışmacı sayın Ramis Doğan ise Avrupa’da yerelleşmenin bir örneği olarak Avusturya’da sunulan hizmetlere değinmiş ve hizmetlerin nasıl yapılandırabileceğine ilişkin bir çerçeve sunmuştur.

Kongremizin bilimsel programında yer alan ve sunulan 70’e yakın bildiri bulunmaktadır. Bildiriler, yerelleşmenin farklı nüfus gruplarına yönelik (mülteciler, kadınlar, çocuklar, engelliler gibi) ve yerelleşme pratiklerinin yapılandırılmasına ilişkin olarak sosyal hizmet bakış açısını vurgulayan ve tartışmaya açan bir nitelik taşımaktadır.

Kongremizin son bölümünde yer alan forumda ise İzmir, Mersin, Van, Çankaya, Keçiören ve Şişli belediyelerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları gerçekleştirdikleri uygulamaları ve iyi örnekleri paylaşmışlar ve diğer belediyeler için önemli bir bilgi birikimi sunmuşlardır.

Kongre sonucunda özetle şunu söylemek mümkün: Ülkemizde, kureselleşmenin etkilerinin her alanda olduğu gibi sosyal politika alanında da kendini hissettirdiğini soylemek mumkundur. Bu süreçte sosyal hizmetlerin planlanması ve sunumu ve bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin yürütülmesi konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadır. Günümüzde gelinen noktada sosyal hizmetlerin sunumunda yerelleşme eğilimlerinin bulunduğu görülmektedir. Bu durumun riskler ve fırsatlar açısından titizlikle değerlendirilmesi önemlidir. Özellikle hizmetlerin sunumunda hak temelli olması, bilimsel temele dayanarak oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde ister merkezi yönetim tarafından sunulsun ister yerel yönetim tarafından sunulsun bu özellikleri taşımayan hizmetlerin amacına uygun olmayacağı açıktır ayrıca büyük riskler taşımaktadır.

Kongrenin başarı ile gerçekleştirilmesinde emeği geçen pek çok kişi, kuruluş olmuştur. Kongrenin onur kurulunda ve bilimsel danışma kurulunda yer alan tüm hocalarımıza, yerel yönetim danışma kurulunda yer alan tüm sosyal hizmet uzmanlarına teşekkür ederiz. Düzenleme Kurulu’nda yer alan tüm çalışma arkadaşlarımıza verdikleri yoğun emek ve çabadan dolayı teşekkür ederiz.

Sponsorlarımıza bu çalışmadaki katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Literatür firması ve çalışanlarına ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Salonlarını kullanmamıza imkan veren Ankara Üniversitesi yönetimine ve ATAUM çalışanlarına, iki gün boyunca programın sorunsuz işlemesine yardımcı olan ve büyük emek harcayan teknik ekibe çok teşekkürler…

İki gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan destekleri ile kongremize önemli bir katkı sunan görevli öğrenci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Ve son olarak siz değerli katılımcılarımıza kongremize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok ama çok teşekkür ederiz. İki günlük yoğun programımızda yapmış olduğumuz tartışmaları alana taşımak ve günlük uygulamalarımızda yerelleşmenin sonuçlarını, etkisini ve dinamiklerini daha da tartışacağımız farklı platformları oluşturmak dileğiyle…

KONGRE BAŞKANLARI

Doç Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban Bülent Karakuş

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Sosyal Hizmet Bölümü Genel Başkanı

KONGRE DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Arş. Gör. Mehmet Can Aktan

Yrd. Doç. Dr. Seda Attepe Özden

Cihan Aydın

Sultan Çamur Karataş

Doç. Dr. Elif Gökçearslan Cifçi

Yaşar Çavdar

Serenat Keskin

Zeynep Mutlu

Abidin Özdemir

Mehmet Can Özkaya

Yrd. Doç. Dr. Gonca Polat

Arş. Gör. Çağrı Sevin

M. Fatih Toksöz

Kenan Topçu

Ekrem Uca

Umut Yanardağ

Melek Zubaroğlu Yanardağ

Gülcan Yıldız